info@siun.am, (+374) 96 40-16-16

Խորհրդատվություն


Ժամանակակից բժշկական սարքավորումներ ունենալը դեռ բավարար պայման չէ ճշգրիտ ախտորոշման եւ բուժման համար: Անհրաժեշտ է տիրապետել դրանց ճիշտ եւ նպատակային կիրառման հմտություններին, որոնք երբեմն խիստ տեխնիկական գիտելիքներ են պահանջում: ՍԻՈՒՆ-ն առաջարկում է պրոֆեսիոնալ խորհրդատվություն, որի ընթացքում մեր որակավորված մասնագետները կցուցադրեն սարքավորումների բոլոր գործառույթները, օգտագործման տեխնիկան եւ աշխատանքի նրբությունները: